Bộ 5 mũi khoan sắt HSS-G 12.5 mm

495.945 đ
562.392 đ
-12%

Mũi khoan bê tông Plus-1 7x50/110MM

24.075 đ
48.150 đ
-50%

Máy Đục Bê Tông Bosch GSH 500

4.227.570 đ
4.805.370 đ
-12%

Máy hàn ống nhiệt GB4060AC

452.610 đ
625.950 đ
-28%

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR-200R

1.492.650 đ
1.820.070 đ
-18%

Máy hàn Hồng Ký HK TIG 200E

3.425.776 đ
3.852.000 đ
-11%

Bộ Khoan Đa Năng 132 món Homeeasy

943.740 đ
1.251.899 đ
-25%