Mỏ hàn chì Asaki AK-9034 (Cam)

121.338 đ
144.966 đ
-16%

Mỏ lết Asaki AK-400 C2-6inch (Cam)

125.190 đ
131.488 đ
-5%

Máy mài góc Bosch GWS 8-125 C (Xanh).

1.164.267 đ
1.802.736 đ
-35%

Kìm mỏ quạ GESTAR 10 inch 995-810

144.190 đ
174.303 đ
-17%

Mỏ lết GESTAR 15" 995-615

403.016 đ
481.500 đ
-16%

Kìm càng cua CROSSMAN 4 inch 95-412

115.560 đ
133.857 đ
-14%

Keo hilti Hit-RE 500-SD

535.563 đ
672.174 đ
-20%