Kìm cắt Asaki AK-8090 C2-6 (Cam)

74.151 đ
87.463 đ
-15%

Bộ kìm đa năng 13 chi tiết (đen)

143.487 đ
240.750 đ
-40%

Bộ cưa Hana Tools Magic Saw HA 101

328.383 đ
433.350 đ
-24%

Kềm kẹp cốt KFT GT-1

178.155 đ
187.785 đ
-5%

Kìm chết Kingtony 6031-10N 9"

226.305 đ
240.270 đ
-6%

Kìm cắt Kingtony 6921-06C 6"

261.936 đ
279.858 đ
-6%

Bộ Tua Vít Đổi Đầu Thông Minh

133.857 đ
191.637 đ
-30%

CÔNG TẮC ÁP SUẤT DANFOSS KP36

528.398 đ
645.210 đ
-18%